WERKWIJZE

In eerste instantie starten we met een oriënterend en vrijblijvend gesprek, het intakegesprek. In dit gesprek worden alle (onderzoeks-) mogelijkheden en consequenties besproken.

Hierna zullen wij een vrijblijvend vooronderzoek gaan doen die antwoord geeft op de volgende vragen :

  • ben ik bevoegd om de opdracht uit te voeren
  • wat is het doel van de opdracht
  • is het doel haalbaar
  • wat zijn de eventuele risico’s
  • plan van aanpak
  • wat zijn de kosten van de opdracht

Na het vooronderzoek wordt de bevindingen besproken en indien beide partijen de opdracht aan willen gaan zullen we een overeenkomst op gaan maken.

Na ondertekening van de overeenkomst wordt het onderzoek gestart. Tijdens het onderzoek wordt u telefonisch en/of door middel van rapportages op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Na afloop van de opdracht ontvangt u een uitvoerige rapportage van de bevindingen van het onderzoek eventueel aangevuld met getuigenverklaringen,fotomateriaal, en/of andere relevante gegevens c.q. feiten

Prive detective & bedrijfsrecherche onderzoek.